Israel and Saudi Arabia reportedly pressuring Trump to strike Iran


0
Israel and Saudi Arabia reportedly pressuring Trump to strike IranIsrael and Saudi Arabia are reportedly pressuring US President Donald Trump to “take action” against Iran’s nuclear facilities before President-elect Joe Biden …

source


Like it? Share with your friends!

0

What's Your Reaction?

hate hate
0
hate
confused confused
0
confused
fail fail
0
fail
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
0
love
lol lol
0
lol
omg omg
0
omg
win win
0
win
TRT World

31 Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 1. I don't understand why Israel and Saudi would want the US to bomb Iran if they know that they'll be the first ones to get hit back! And whatever damage or blow the US inflicts on Iran will pale in comparison to the fire that's going to consume that entire area and pull everyone in. Are they too smart for their own good? Or are they really that stupid? Which is it?

 2. Stop folling around. Just create Palestinian state in borders before of 1967 with east Jerusalem and start to taking control over Iran by apologizing to him. And that's it. Before I die I would like to see Palestinian state in peace with Israel coz Israel is doing holocaust over Palestinian land. Long live Palestinian state and Israel in peace.

 3. Those sights should of been blowed up 10 plus years ago Iran regime is threat to world peace won't stop until they have nuclear weapons and that wouldn't be good for Israel

 4. זהו הישועה שלך … הערה. חשוב לפני הקריאה … אני יודע שקשה לקבל, שמישהו אלוהי הוא סוטה, הנזק שהם גרמו, יותר מ 7,000 דתות שונות, בכל המדינות והשפות, מזיק מאוד להבנת כל אדם , מכיוון שהם לקחו מילים כמו אלוהים, ישוע המשיח, עולם, ממלכת שמים, מלאכים, והפכו אותם לדתיות, וכשאדם כותב, סודות מדינה וממשלות, ומזכיר כל אחת מהמילים הללו, הקורא מסווג אותה מיד כדת, או סיפור של אשליה, ולכן הדתות הן קללה, להבנת כל אדם בנפרד, וקשה להילחם נגד זה, אני יכול לשים את כדור הארץ במקום העולם, אבל אני לא יכול לשנות את שמו של אלוהים ישוע המשיח, וכשאני מנסח את זה, הוא חושב באופן אוטומטי שזו דת, מה שאני כותב, וזה לא כזה, זה סוד מדינה, שכבר לא סודי, כי זה כבר כתבתי, וקראת את זה … זה המידע לתקשר … מנהיגי כל הערים [ממלכת שמים, גזע יצירתי] בישיבותיהם המרובות, נגעו ב -3 נקודות עיקריות, כמשפט, להרוג יותר מ -135 מיליארד בני אדם, אלה היו טיעוניהם נגדנו. הכפלו 1, למספר רב של אנשים שהם 25 איש לכל חייל .2 אם נסיך קם והם יוצאים למלחמה, אף אחד מהמנהיגים לא יישאר בחיים. 3 – שרק אלוהים ישוע המשיח יישאר בחיים, כי הוא היחיד שיש לו את הכוח להחיות, והוא לא חולק את הכוח הזה עם אף אדם. משלושת הנקודות האלה, שכתבתי זה עתה, היא שמנהיגי הגזע היצירתי, הם יצרו כוכב לכת ראוי למגורים בשם כדור הארץ, הם יצרו גזע, נקראו בני אדם, הם אילצו את האנשים, מהגזע היצירתי שלנו לעלות, לכדור הארץ, ויש להם מאשר לחיות בגוף אנושי, ואחרי שהם עוזבים את גוף האדם, הם נהרגים, על ידי החיילים, מהצבאות השמימיים, הם יצרו יותר מ -7,000 דתות שונות, והם שיקרו ואמרו לכולם, למיליוני האנשים שהם חוטאים על מנת להצדיק את מותם, את רצחם, וכי אנשים מקבלים זאת ללא עימותים, את כל מה שעשו, אותם מנהיגי הגזע היצירתי שם, בכדי לשמור על כוחם יש לי אימפריה, לאותן 3 נקודות שכתבתי, עכשיו אני DaroSalen, אני נותן לך את הפיתרון האפשרי, כך שהוא יפסיק, את ההשמדה 666, ותוכל לשמור על החיים שלך, שדתות מכנות הצלה, להילחם נגד כל אחת מאותן נקודות, ולנצח, וכך, תעצור את השמדה 666, תן לי להסביר, כן על פי המידע שלי, 6 השנייה כמעט מסתיימת, כל 6 שווה ערך לכ 45 מיליארד בני אדם, ואם 6 השנייה כמעט מסתיימת, זה אומר שהם חיסלו כמעט 90 מיליארד איש . עכשיו זכור, זה נקרא 666 שמשמעותו 45 מיליארד אנשים 3 פעמים, אם אתה עדיין בחיים זה אומר שאתה מהקבוצה, שהם החיילים, יהרגו בששישית, אתה אחד מאותם 45 מיליארד אנשים שנותרו , שהם נרצחו, אבל שאנחנו עדיין בחיים, אני כולל את עצמי, הטיעון ששימש את המנהיגים, על מנת להורות על חיילי הצבאות להתנקש בחיי מיליוני אנשים היה, 2 אם נסיך, ודוחק בהם למלחמה. פתרון, אם אתה הורג את כל הנסיכים והנסיכות, נקודה מספר 2 נפתרת, ומספר 1, אוכלוסיית יתר, כבר נפתר, מכיוון שהם כמעט השלימו את 6 השנייה, ואת הנקודה השלישית, השלמתי אותה, כאשר לגלות, כאלוהים ישוע המשיח, יכול למות, מבלי לקום לתחייה מחדש. ישנן שתי נקודות שהסתיימו, מתוך שלוש, ונותרה להסיק כי כל הנסיכים והנסיכות של כל המדינות והערים נהרגים, זו הדרך היחידה, להפסיק באופן סופי, כדי לא להשלים, השישית השלישית מתוך 666. כמה נסיכים ונסיכות יש? 10 אלף, מיליון, 5 מיליון, תגיד לי לך, האם החישוב המתמטי, האם זה שווה, שמקריבים יותר אנשים מאלה שכבר נרצחו? האם הם כבר הרגו כמעט 90 מיליארד איש, או שמא 5 מיליון נסיכים ונסיכות שווים יותר מ 45 מיליארד איש? כמובן שלא, אני רואה שנסיכים ונסיכות הם הולכים ברחובות, עם העובדים שלהם, נהנים מכל בריאותם וחייהם הטובים, בידיעה שהם / הם, שזה בשביל, ובגלל, אותם / כאלו, שעשו את ההשמדה 666, ואת כדור הארץ ואת הגזע האנושי, כמו כן הם צריכים להקריב את עצמם, כדי לשמור על חייהם, הישועה, ל -45 מיליארד האנשים, שנהרגו, על ידי החיילים, רק אז, המנהיגים, לא יוכלו לטעון שנסיך הסית אותם, המלחמה, והיא תהרוג אותם, ביטול שלוש הנקודות האלה, היא הפיתרון היחיד, להיות מסוגלים לעצור, ההשמדה 666, זה לא האל הכל יכול ישוע המשיח, הוא לא הפסיק, שהם כמעט השלימו את 6 השנייה, כמעט 90 מיליארד הרוגים, הם לא היו הכי גדולים, מבין 7,000 דתות שונות, הם קוראים לך חוטא, והם מגנים אותך למוות, בשקר, אני לא דתי, לתת לך, תקווה שגויה, אני דארוסלן, חץ השלום, והנחתי את שלוש נקודות, שעבורן המנהיגים הרגו מיליונים ויהרגו מיליונים נוספים, אם אתה בעצמך, ג כאדם אתה לא עושה משהו ואתה מונע את זה, זה החיים שלך, זה הישועה שלך, נלחם על מה שכבר יש לך ונהנה ממנו, אם כל הנסיכים והנסיכות לא רוצים להקריב את ההקרבה, עשה זאת בעצמך והרג אותם, אותם, לכל הנסיכים והנסיכות, וכך, נקודה מספר 2, כבר לא תחול כנגדך, זו לא, תקווה מזויפת, זו המציאות, יום אחר יום, הם רוצחים, אנשים רבים, וזה לא יפסיקו, בזמן שהם בחיים, כל הנסיכים וכל הנסיכות, האם אתה מבין? החיילים הוכיחו שהם סופר חזקים, הם הרגו כמעט 90 מיליארד אנשים, אתה לא יכול להילחם, נגד החיילים, צבאות השמים, אתה לא יכול להילחם, נגד המנהיגים, מכל הערים, שהן אלה ששולטות בצבאות, ואלוהים עצמו, אינן יכולות לעצור את השמדת 666, זו אחת התקוות הבודדות שנותרו לנו, זהו, בקשתנו לעונש המוות שנתנו לנו, עלינו להשלים את הנקודה מספר 2, כלומר להרוג את כל הנסיכים והנסיכות, מכל הערים, שאף אחד לא נשאר בחיים, כדי שנוכל לערער בפני המנהיגים, על כל הערים, ועל אלוהים עצמו , ואם בקשתנו תתקבל, זה יפסיק את ההשמדה 666, ולמעלה מ 45 מיליארד בני אדם, לא נהרג על ידי חיילי הצבאות, כי הערעור, הוא התקווה היחידה שלנו לחיים, כדי לשמור על מה שיש לנו כבר. אנחנו צריכים להרוויח את זה בעצמנו, אף אחד לא יעשה את זה בשבילנו על מנת לערער, על עונש המוות. שמי DaroSalen, וזה אומר חץ של שלום.

 5. They wont, because the Yankees, Saudi's and Israëli's will get a respons from Iran that they will regret.

  We iranians know exactly how to defend ourselfs, politically and militarily.

  42 years of sanctions and stil going strong, cant say that about many others.

 6. We Iranians will cry everyday if the West attacks us!
  Why do you want to fight with us?!
  Please let us terror you and continue destroying the ME!
  We have Turkey, Russia, China and lots of terrorists in the region and around the world!

 7. The worst part in all of this is that the most people that will get harmed are the people that have nothing to do with it (aka.citizens)

 8. The myopic “COUSINS”, in their morbid fixation on Iran , little realise that once the “fireworks”, start ,nobody would be safe , there will be no place to run and no place to hide , and the palaces and castles together with their occupants would all be gone .

 9. Every empire goes down with a Pyrrhic victory in a war that nonetheless depleted its resources to such an extent that they are only a ghost of their former glory. Its rival(s) seize this chance and it's only a matter a time before the balance of powers changes forever. A war with Iran would be that war for the US.

 10. It's an abomination that EU is nowhere to be seen in this conflict. I used to be one of the many Turks who thought that Turkey's future lies in EU. But conflict by conflict, I see that EU is an empty shell that lacks the cohesion needed to be a force in political matters. And they cannot survive long before factionalism takes over the Union and they turn into a union only in the name. It's been a decade since we see China rising and rising before our eyes, yet no one knows what the European (not German) stance against this emergent power is. Maybe it's foolish for me to expect something from the EU when they are unable to respond to the China question.

Choose A Format
Personality quiz
Series of questions that intends to reveal something about the personality
Trivia quiz
Series of questions with right and wrong answers that intends to check knowledge
Poll
Voting to make decisions or determine opinions
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles
Countdown
The Classic Internet Countdowns
Open List
Submit your own item and vote up for the best submission
Ranked List
Upvote or downvote to decide the best list item
Meme
Upload your own images to make custom memes
Video
Youtube, Vimeo or Vine Embeds
Audio
Soundcloud or Mixcloud Embeds
Image
Photo or GIF
Gif
GIF format